Safeteam Finland Oy

Kun turvallisuutesi on sinulle tärkeää – valitse Safeteam Finland Oy

Valvontajärjestelmiä kiinteistösi suojaksi

Safeteamin valvontajärjestelmien tuotevalikoima on laadukas ja laaja. Jokainen kiinteistö saadaan suojattua yrityksemme tuotteilla.

Rikosilmoitin

Rikosilmoitinjärjestelmän suurin hyöty on ennaltaehkäisy: kun kohde on suojattu hälytysjärjestelmällä, näkyy se myös ulospäin. Jos jotain kaikesta huolimatta tapahtuu, järjestelmän ansiosta saadaan ilmoitus tapahtuneesta nopeasti ja voidaan käynnistää toimenpiteet vahinkojen minimoimiseksi. Nykyaikaisiin järjestelmiin liitetään usein myös palo- ja kosteusilmaisimia sekä lämpötilaa seuraavia ilmaisimia.

Kameravalvonta

Kameravalvontajärjestelmä ehkäisee tehokkaasti rikoksia ja ilkivaltaa ja parantaa merkittävästi työturvallisuutta. Taltioidusta kuvasta voidaan selvittää tapahtumia ja niistä voidaan antaa otteita viranomaisille, tapahtumien jälkiselvittely helpottuu huomattavasti.

Kameravalvonta voidaan toteuttaa eri tavoin:

  • miehitetty, aktiivinen valvonta, esim. kaupan kassalla
  • kaukovalvonta, useita kiinteistöjä/alueita valvotaan esim. hälytyskeskuksessa
  • tallentava valvonta, kameran kuvat tallentuvat erilliselle tallentimelle tai tietokoneelle
  • reaaliaikainen etävalvonta, esim. omalla matkapuhelimella tai tietokoneella

Kameran valintaan vaikuttaa tarvittava suorituskyky; kuvan laatu, valvontasektori, valaistusolosuhteet sekä kaukokäyttö. Myös lämpötila ja ilkivallan mahdollisuus kannattaa ottaa huomioon kameraa valittaessa.

Kulunvalvonta

Kulunvalvontajärjestelmän tehtävä on valvoa, rajoittaa, ohjata ja rekisteröidä henkilöiden liikkumista rakennuksessa ja valvottavalla alueella. Kulunvalvonta vähentää turvallisuusriskejä estämällä luvatonta kulkua alueella sekä tallentamalla kulkutapahtumat.
Kulunvalvontaan voidaan liittää myös työajanseuranta.

Tuotesuojaus

Tuotesuojaus ehkäisee merkittävästi vähittäiskaupan hävikkiä ja luo turvallisemman työympäristön henkilöstölle. Tuotteiden kovahälyttimet tai hälytintarrat aiheuttavat hälytyksen kuljettaessa tuotesuojaporttien ohi, jos tuotteista ei ole poistettu hälytintä kassalla. Näkyvä järjestelmä ehkäisee hävikkiä jo pelkällä olemassa olollaan.